Κρατικά λογότυπα για το web

Λογότυπα σε μικρό μέγεθος για το web επειδή έχω βαρεθεί  να τα βλέπω σπασμένα και κακοποιημένα τα αναρτώ με την ελπίδα να φανούν χρήσιμα

 

 

 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών

 

 

Ευρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), EΣΠΑ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

EΣΠΑ, Ευρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ευρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

EΣΠΑ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς


EΣΠΑ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς