Βλάση Κανιάρη

Γενέθλιον. Τα ογδοντάχρονα του Βλάση Κανιάρη

Βλάση Κανιάρη

Το Μουσείο Μπενάκη, με αφορμή τα ογδοντάχρονα του Βλάση Κανιάρη, διοργανώνει αναδρομική έκθεση του διακεκριμένου αυτού εκπροσώπου της ελληνικής avant-garde και καταλυτικής προσωπικότητας της λεγόμενης γενιάς του ’60.

Syndicate content