Ελληνικές γραμματοσειρές

parachute fonts pf http://www.parachute.gr/
cannibal fonts cf http://www.cannibal.gr/ http://www.fonts.gr/
kosmopolis kp http://kosmopolis.net/
anagrafi
Nέες πολυτονικὲς καὶ λατινικὲς γραμματοσειρὲς, καθὼς καὶ ἀρκετὰ σχέδια ἀρχιγραμμάτων http://www.anagrafi.com/anagrafi.html
magenta mg http://www.magenta.gr
AVISOFT Software Application. http://www.avisoft.gr/
http://www.paratype.com
http://www.emigre.com
http://www.fontshop.com
http://www.itcfonts.com
 
free
Προσοχή: κάποιες από τις δωρεάν γραμματοσειρές ενδέχεται να έχουν όρους χρήσης. Ελέγξτε προσεκτικά.
Βυζαντινές http://www.telebit.gr/dnlds/bfonts.htm
Διάφορες http://www.free.gr/get/detail.php?link_id=29
St Transmission http://blog.stereotypes.de/2009/08/st-transmission-free-download/
Graublau Sans http://www.fonts.info/info/press/free-fonts-for-font-face-embedding.htm
Gentium http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=gentium
Grixel
(pixel fonts) http://www.grixel.gr
Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων
http://www.greekfontsociety.gr/pages/gr_typefaces1.html
Backpacker.gr http://www.backpacker.gr/pages/fonts/fonts.asp
AKA-aciD http://www.aka-acid.com/fonts.htm
Point of view
http://www.280676.com/?p=102
Πολυτονικά

Galatia SIL
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=silgrkuni Fraternity greek fonts http://www.ucl.ac.uk/GrandLat/greekfonts/frameFonts.html
MgOpen http://www.ellak.gr/fonts/mgopen/index.el.html
πολυτονικές
Polytonic Greek
http://www.ucl.ac.uk/GrandLat/greekfonts/frameFonts.html
http://www.enoriaka.gr/index.php?option=content&task=view&id=748

Unicode Fonts for Ancient Scripts http://users.teilar.gr/~g1951d/

cytia-slab-pro
Δωρεάν είναι η regular και η italic.
(Χρειάζεται εγγραφή)