το μαιλ αυτό μπορεί να θεωρηθεί spam

"το μαιλ αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί spam, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και δυνατότητα διαγραφής από την λίστα παραληπτών"

Το παραπάνω είναι ψευδές
http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2086/hs013.shtml
ο νόμος αυτός αφορά "Διακίνηση εγγράφων μεταξύ Δημοσίου"
η αποστολή ενημερωτικών e-mail υπόκειται στον νόμο
ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006 Αρθρο 11
Μη ζητηθείσα επικοινωνία

Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο

"αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς."
http://www.prosvasis.com/gr/publica/?p=4544

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3471_06.htm