ο ρόλος της αφίσας σήμερα

Από τον Λωτρέκ στην ανυποληψία, workshop αφίσας

ο ρόλος της αφίσας σήμερα WORKSHOP 02 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ. Σχεδιαστής, μελος της AGI 6,7 και 13,14 Μαρτίου 2010 [20 ώρες]

Syndicate content