αυτοματισμοί excel

Το excel έχει πολλές ευκολίες και αυτοματισμούς για την προετοιμασία του υλικού μας.

Πως κάνω κεφαλαία στο excel (αυτόματα)
φτιάχνω μια στήλη δίπλα σε αυτή που θέλω να κάνω κεφαλαία επιλογή δεξιάς στήλης και insert)
επιλέγω το κελί της καινούργιας στήλης δίπλα στο πρώτο όνομα και γράφω =UPPER(?) όπου ? οι συντεταγμένες του κελιού δίπλα που έχει την καταχώρηση που μας ενδιάφερει. (μπορείτε να το μαρκάρετε με το σχετικο βελάκι ή πατώντας το με το ποντίκι )
μετά αναθέτω την εντολή αυτή στην υπόλοιπη στήλη.

Αναθέτω την εντολή αυτή στην υπόλοιπη στήλη
Επιλέγω το κελί και εμφανίζεται ένα περίγραμμα γύρω του, σέρνω το σχήμα αυτό σε όλα τα κελιά που θέλω.

sort
επίλογη με header το ποθητό / data / sort/ by header

Για εναλλαγή διάταξης δεδομένων ανάμεσα σε οριζόντια και κάθετα:

  • Επιλέγουμε την περιοχή με τα κελιά και κάνουμε copy (αντιγραφή).
  • Πηγαίνουμε σε ένα άλλο Worksheet (Φύλλο εργασίας).
  • Επιλέγουμε Edit > Paste Special... (Επεξεργασία > Ειδική επικόλληση). Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το ποντίκι, με δεξί κλικ στο επιθυμητό cell (κελί) - συνήθως στο A1.
  • Από το παράθυρο επιλογών του Paste Special (Ειδική επικόλληση) επιλέγουμε Transpose (Αλληλομετάθεση, ίσως, στα ελληνικά...)

Αυτάάάα....
Α, στο άνω τμήμα υπάρχουν διάφορες χρήσιμες -κατά περίπτωση- επιλογές. Με Formulas αντιγράφονται μόνο οι Τύποι (Formulas), με Values μόνο οι Τιμές (δηλ. χωρίς χρώματα και αρώματα), ενώ με Formats μόνο η Μορφοποίηση (δηλ. μόνο τα χρώματα και αρώματα)

Copy paste στοιχείων που παράγονται με μαθηματικό τύπο
Copy όλης της στήλης ή γραμμής επιλογή που πρώτου κελιού, και paste special/values

για να προσθέτει μηδενικά και να γίνει το νούμερο τετραψηφίο
=RIGHT(CONCATENATE("0000";?);4)

Auto fill με σειριακό αριθμό
Συμπληρώνεις 2 κελιά τα επιλέγεις και σέρνεις το περίγραμμα επιλογής

=LEFT(celltade;10)FORMAT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Paste like values
Replace . me /
paste format