Διαδικασία μεταφοράς ονόματος χώρου .gr

Για να πραγματοποιηθεί μεταφορά ονόματος χώρου .gr σε άλλον καταχωρητή (διαχειριστή), πρέπει να γνωστοποιηθεί στον νέο καταχωρητή ο κωδικός εξουσιοδότησης για το όνομα χώρου.
Αυτός γνωστοποιείται είτε από τον κάτοχο του ονόματος χώρου (εφόσον τον γνωρίζει) είτε από τον ενεργό καταχωρητή, μέσω αίτησης του νέου καταχωρητή στο Μητρώο.

Για την δεύτερη περίπτωση, ο νέος καταχωρητής κάνει μια αίτηση αποστολής κωδικού εξουσιοδότησης μέσω του Μητρώου. Έτσι, ο παλαιός (ενεργός) καταχωρητής θα δει την αίτηση στο σύστημα και θα προωθήσει στον νέο καταχωρητή (κατόπιν επιβεβαίωσης με τον πελάτη-κάτοχο του ονόματος χώρου) το μήνυμα του Μητρώου με τον κωδικό εξουσιοδότησης. Ο νέος καταχωρητής χρησιμοποιεί τον κωδικό εξουσιοδότησης για να κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή και ο παλαιός καταχωρητής κάνει αποδοχή της αίτησης.

Στη συνέχεια, ο νέος καταχωρητής μπορεί να κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις στους nameservers, προκειμένου να τεθεί σε χρήση ο νέος χώρος φιλοξενίας του ιστοπέδου. Η αλλαγή των nameservers μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν την αλλαγή καταχωρητή, με μια απλή αίτηση (τηλεφωνικά/e-mail) στον ενεργό καταχωρητή.

Και για τις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να έχουν ήδη αντιγραφεί τα στοιχεία του ιστοχώρου (αρχεία, Βάσεις, e-mails) στον νέο χώρο φιλοξενίας, ούτως ώστε να μην διακοπεί η εμφάνιση του ιστοχώρου στους επισκέπτες.