Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα

Τα τελευταία χρόνια αναβιώνει σε παγκόσμιο επίπεδο το ενδιαφέρον για την κατοικία, η οποία είχε περιθωριοποιηθεί εδώ και κάποιες δεκαετίες. Η «στροφή στην κατοικία» ξεκίνησε από τη Μπιενάλε της Βενετίας του 2006 με θέμα τη σύγχρονη μητρόπολη και συνεχίζει με μία σειρά διεθνών εκθέσεων.
Σ? αυτό το πλαίσιο, η έκθεση, που μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως επίκαιρη, κάνει μια αναδρομή σε κατοικίες «σταθμούς» για την σύγχρονη αρχιτεκτονική, παρουσιάζοντας-καταγράφοντας τις φάσεις εξέλιξης και τις τάσεις της αρχιτεκτονικής των κατοικιών από τον 20ο στον 21ο αιώνα.
Σκοπός της έκθεσης είναι να «ανοίξει» η αρχιτεκτονική σε ένα ευρύτερο κοινό που μέχρι τώρα προσεγγίζει την κατοικία κυρίως από την εμπορική της διάσταση, Να ευαισθητοποιηθούν και κινητοποιηθούν ειδικότερες ομάδες του κοινού για την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου και την βελτίωση του επιπέδου των κατοικιών και τέλος, να συσχετισθεί η σύγχρονη αρχιτεκτονική με τα σύγχρονα υλικά και τις νέες τεχνολογίες.

περισσότερα