Καταχώρηση ονόματος χώρου .com, .eu, .net, .org κ.ά.

Παρακαλούμε εκθέστε με σύντομο τρόπο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που προτίθεστε να φιλοξενήσετε υπό αυτό το Όνομα Χώρου. Τα στοιχεία που παραθέτετε θα χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή ή απόρριψη του ονόματος (μέχρι 255 χαρακτήρες).

Το e-mail θα πρέπει να ισχύει αυτή την στιγμή διότι σ'αυτή την διεύθυνση θα σας σταλεί ειδοποίηση παραλαβής της αίτησής σας και θα χρησιμοποιείται στο εξής για την μεταξύ μας επικοινωνία.

Στοιχεία τιμολογίου

Τα παρακάτω στοιχεία διεύθυνσης αφορούν στα στοιχεία με τα οποία εκδίδεται το τιμολόγιο που αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη.

Εάν δεν έχετε ΑΦΜ αλλά είστε Ελληνικός φορέας δώστε 999999999 στο πεδιο Α.Φ.Μ. και εξηγήστε γιατί στο πεδίο Γενικά Σχόλια. Η επιλογή αυτή αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις μη κερδοσκοπικών οργανισμών χωρίς ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο της χώρας αφήστε την επιλογή Non EU.

(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

.gif .jpg .png .pdf