Λογότυπο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

προτάσεις λογοτύπου για την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 2010