Μαίναλο, το βουνό του χαμού

Εργοστάσιο Λιγνίτη στην Μεγαλόπολη