οι αφίσες του Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφου Θεσσαλονίκης

Στο site του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπάρχει ψηφίακό αρχείο με το επικοινωνιακό τους υλικό.