Ψηφιοποιημένο αρχείο Εθνίκου θεάτρου

με πολύ γραφιστικό ενδιαφέρον, προγράμματα εφημερίδες
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
και πολύ καλοστημένο site

εικόνα από πρόγραμμα έργου: Ο Α, ο Β και ο Γ (1986)