Αρφαράς

Χαρακτική και έντυπη τέχνη βιβλίο

Συγγραφείς: Μιχάλης Αρφαράς
Εκδότης: Μεταίχμιο
Περιέχει χαρακτικά του Μιχάλη Αρφαρά, και παράλληλα ένα εγχειρίδιο για τη χαρακτική. Εμπεριέχει όλες τις χαρακτικές μεθόδους και τεχνικές (υψιτυπία/αναγλυφοτυπία, βαθυτυπία, επιπεδοτυπία, διατυπία), όπως τις χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες.

Syndicate content