βιβλίο

Κατεστραμμένα δεκάδες βιβλία ανεκτίμητης αξίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας

Με μια απίστευτη αθλιότητα βρέθηκε αντιμέτωπος ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Αντώνης Σκιαθάς, εισερχόμενος σήμερα σε άδυτα της ιστορικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάτρας. Είναι προφανές ότι για την άθλια αυτή κατάσταση είναι υπόλογοι, όλοι όσοι είχαν την ευθύνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης τα προηγούμενα χρόνια.

Χαρακτική και έντυπη τέχνη βιβλίο

Συγγραφείς: Μιχάλης Αρφαράς
Εκδότης: Μεταίχμιο
Περιέχει χαρακτικά του Μιχάλη Αρφαρά, και παράλληλα ένα εγχειρίδιο για τη χαρακτική. Εμπεριέχει όλες τις χαρακτικές μεθόδους και τεχνικές (υψιτυπία/αναγλυφοτυπία, βαθυτυπία, επιπεδοτυπία, διατυπία), όπως τις χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες.

Syndicate content