Ιστορικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάτρας

Κατεστραμμένα δεκάδες βιβλία ανεκτίμητης αξίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας

Με μια απίστευτη αθλιότητα βρέθηκε αντιμέτωπος ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Αντώνης Σκιαθάς, εισερχόμενος σήμερα σε άδυτα της ιστορικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάτρας. Είναι προφανές ότι για την άθλια αυτή κατάσταση είναι υπόλογοι, όλοι όσοι είχαν την ευθύνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης τα προηγούμενα χρόνια.

Syndicate content