ερευνητικό Έργο

e-call

Το ερευνητικό Έργο eΚΛΗΣΗ στοχεύει στην υλοποίηση και επίδειξη μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (ευρέως γνωστό με το όνομα “eCall”).

Αναλάβαμε για το Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. την δημιουργία ταυτότητας του παρόντος έργου:
λογότυπο, ενημερωτικό φυλάδιο, αφίσα και website.

Για τη δημιουργία της ταυτότητας δημιουργήθηκε εικονογράφηση του βασικού διαγράμματος του έργου

Syndicate content