μακέτα

Μπαχαρικά

καρτέλες και σακουλάκια με το αντίστοιχο μπαχαρικό, 2010

Συνήγορος του Πολίτη - φυλλάδιο

πελάτης: Συνήγορος του Παιδιού, 12σέλιδο, για παιδιά 14-18 ετών, 2008
δείτε το έντυπο εδώ

Syndicate content