«Τα χέρια σας πρέπει να φροντίζουν και όχι για να τιμωρούν. Σηκώστε το χέρι σας κατά της σωματικής τιμωρίας!»

Σηκώστε το χέρι σας κατά της σωματικής τιμωρίας!

εικονογράφηση από την Carolina Melis/Saatchi & Saatchi/www.carolinamelis.com/
©Council of Europe ­
ελληνική γραμματοσείρα G. Triantafyllakos/www.backpacker.gr