Συνήγορος του Πολίτη

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού / World Day for Children’s rights

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας με αφορμή τη «Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού» στις 20 Νοεμβρίου και στα πλαίσια δράσης των «δημιουργικών κυμάτων», καλεί όλους τους σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας να στείλουν μία ή περισσότερες αφίσες.

Το όριο υποβολής συμμετοχών είναι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

«Τα χέρια σας πρέπει να φροντίζουν και όχι για να τιμωρούν. Σηκώστε το χέρι σας κατά της σωματικής τιμωρίας!»

Σηκώστε το χέρι σας κατά της σωματικής τιμωρίας!

εικονογράφηση από την Carolina Melis/Saatchi & Saatchi/www.carolinamelis.com/
©Council of Europe ­
ελληνική γραμματοσείρα G. Triantafyllakos/www.backpacker.gr

Syndicate content