Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού / World Day for Children’s rights

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας με αφορμή τη «Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού» στις 20 Νοεμβρίου και στα πλαίσια δράσης των «δημιουργικών κυμάτων», καλεί όλους τους σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας να στείλουν μία ή περισσότερες αφίσες.

Το όριο υποβολής συμμετοχών είναι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

Ο Συνήγορος του Παιδιού, τμήμα της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Πολίτη”, έχοντας ως έναν από τους στόχους του την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των παιδιών, θα τυπώσει έναν αριθμό αφισών, για να εκτεθούν σε σχετική εκδήλωση και να σταλούν σε επιλεγμένα σχολεία όλης της χώρας.
Επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Παιδιού www.0-18.gr και τέλος θα διερευνηθεί η πιθανότητα ανάρτησης τους σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε σταντ του Δήμου Αθηναίων καθώς και άλλοι πιθανοί τρόποι δημοσιοποίησης.

World Day for Children's rights

“We have borrowed the word from our children” says an African proverb

The Greek Graphic Designers Association on the occasion of the “World Day for Children's rights” on 20th of November and within the scope of the activities “Creative Waves”, invite designers of visual communication to send one or more posters.

limit of submission is up to November 5th

------------------
www.dimiourgikakimata.gr