Έρμης

Το ερευνητικό Έργο ΕΡΜΗΣ στοχεύει στην αποτίμηση της επίδρασης των εφαρμογών που παρέχονται στους οδηγούς μέσω νομαδικών συσκευών (για παράδειγμα πλοηγοί, έξυπνα τηλέφωνα, κτλ) που χρησιμοποιούνται εντός του οχήματος, καθώς επίσης και η ευρεία ενημέρωση του κοινού σχετικά με την συνεισφορά τους στο χώρο των μεταφορών, δίνοντας έμφαση στην συμβολή τους στην ασφάλεια στην αποδοτικότητα των μεταφορών και των μετακινήσεων, στην κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στις μέρες μας η χρήση των νομαδικών συσκευών στο όχημα είναι ευρέως διαδεδομένη, καθώς ολοένα και περισσότερα οχήματα εξοπλίζονται με τέτοιου είδους συσκευές, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν στον οδηγό σε σχετικά χαμηλό κόστος. Οι συσκευές αυτές μπορούν να παρέχουν στον οδηγό διάφορες μορφές υποστήριξης μέσω ειδικών εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρεται η πλοήγηση, εφαρμογή που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οδήγηση), ενώ σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό σχετικά με το πώς επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά αλλά και το σύστημα των μεταφορών γενικότερα.
λογότυπο,  αφίσα, έντυπο, ιστότοπος
www.hermesproject.gr