Έχω ένα πρόβλημα! Περί τεχνικής υποστήριξης

--Έχω ένα πρόβλημα! --Κι εγώ πολλά! Όταν ζητάμε τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει για την καλύτερη εξυπηρέτησή μας να είμαστε συγκεκριμένοι. Εκτός εάν απευθυνόμαστε στην καφετζού μας... Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος λοιπόν (πότε και υπό ποιες συνθήκες συνέβη, εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής, μήνυμα λάθους, screenshot, ...). Φροντίστε το μήνυμά σας να είναι όσο το δυνατό πιο κατανοητό.

και πάντα ΠΑΝΤΑ σχετικούς συνδέσμους