άρθρο

Iστορία της έκδοσης στην Ελλάδα 1830-1974: μια επισκόπηση

1830-1880

Η παραγωγή του βιβλίου στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά εκ του μηδενός μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μέχρι τότε το ελληνικό βιβλίο παραγόταν στα τυπογραφεία της δυτικής Ευρώπης. Από εκεί μεταφερόταν στην Ελλάδα και απευθυνόταν σε ένα περιορισμένο μορφωμένο κοινό. Η δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους άλλαξε το κοινωνικό περιβάλλον του βιβλίου. Ο παράγοντας που επέδρασε ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο στη χώρα και άρχισε να εκδηλώνεται από νωρίς, ήταν η επανάσταση στην «ανάγνωση». Πρώτα-πρώτα οι εφημερίδες οι οποίες μεταφέρουν νέα, αντιπαραθέσεις αλλά και “διατριβές” και αναγνώσματα, εκδίδονται μαζικά και διαδίδονται σε όλη τη χώρα και διαβάζονται ατομικά ή δημόσια. Ο δεύτερος καταλύτης της αναγνωστικής επανάστασης ήταν το μυθιστόρημα, το οποίο μεταφραζόταν κυρίως από τα γαλλικά και δημοσιευόταν σε περιοδικά και εφημερίδες. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα συντελείται αυτή η αλλαγή στην αναγνωστική συμπεριφορά, που συνίσταται στο πέρασμα από την κυκλική/ εντατική ανάγνωση -χαρακτηριστικό της παραδοσιακής θρησκευτικής κουλτούρας- στη γραμμική/ εκτατική ανάγνωση, που διαμορφώνει τη νέα αστική κουλτούρα.

Το δικαίωμα παρακολούθησης

Το δικαίωμα παρακολούθησης συνίσταται στην προσπάθεια εξίσωσης των εικαστικών καλλιτεχνών με τους άλλους δημιουργούς και τους επιτρέπει να εισπράττουν ένα ποσοστό επί της τιμής μεταπώλησης των έργων τους.

Αποστολή e-mail /μέρος 1 /Πεδία εισαγωγής διευθύνσεων

Αποστολή e-mail /μέρος 1 /Πεδία εισαγωγής διευθύνσεων

Στο email σας, όταν δημιουργείτε ένα καινούργιο προς αποστολή email, υπάρχουν τα:
θέμα (Subject)
προς (To)
κοινοποίηση (CC)
κρυφή κοινοποίηση (BCC)

Έχω ένα πρόβλημα! Περί τεχνικής υποστήριξης

--Έχω ένα πρόβλημα! --Κι εγώ πολλά! Όταν ζητάμε τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει για την καλύτερη εξυπηρέτησή μας να είμαστε συγκεκριμένοι. Εκτός εάν απευθυνόμαστε στην καφετζού μας... Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος λοιπόν (πότε και υπό ποιες συνθήκες συνέβη, εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής, μήνυμα λάθους, screenshot, ...). Φροντίστε το μήνυμά σας να είναι όσο το δυνατό πιο κατανοητό.

και πάντα ΠΑΝΤΑ σχετικούς συνδέσμους

Syndicate content