Αποστολή e-mail /μέρος 1 /Πεδία εισαγωγής διευθύνσεων

Αποστολή e-mail /μέρος 1 /Πεδία εισαγωγής διευθύνσεων

Στο email σας, όταν δημιουργείτε ένα καινούργιο προς αποστολή email, υπάρχουν τα:
θέμα (Subject)
προς (To)
κοινοποίηση (CC)
κρυφή κοινοποίηση (BCC)

Στο “προς”, γράφετε την παραλήπτα του email. Αν θέλετε να το στείλετε πχ στην ομάδα σας, αλλά να το λάβουν υπόψιν και άλλες/οι, τότε (κανονικά), χρησιμοποιείτε το To για το email που απευθύνεστε και το CC για τα υπόλοιπα email. Αν πάλι θέλετε να το κοινοποιήσετε, χωρίς να το ξέρει το αρχικό email, τότε χρησιμοποιείτε το BCC

To: (προς)
Σε αυτό το πεδίο βάζουμε τις διευθύνσεις αυτών που απευθυνόμαστε, και περιμένουμε καμία πράξη από αυτούς.

Cc (carbon copy) Κοινοποίηση
Σε αυτό το πεδίο βάζουμε άτομα που πρέπει να ενημερωθούν για την παρούσα επικοινωνία.
Όλοι οι παραλήπτες του μηνύματος θα είναι σε θέση να δουν ποια άτομα έχουν λάβει αντίτυπο του e-mail μέσω του Cc.

Bcc (blind carbon copy) Κρυφή Κοινοποίηση
Το πεδίο αυτό είναι παρόμοιο με το Cc, αλλά οι παραλήπτες του μηνύματος που καθορίζονται στο Bcc είναι "αόρατοι" στους υπόλοιπους παραλήπτες.

Το e-mail ως προσωπικό δεδομένο
Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ανήκει στα προσωπικά στοιχεία δεν θα πρέπει να δημοσιεύεται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του κατόχου του.
Όταν στέλνεται λοιπόν e-mail με πολλαπλούς παραλήπτες μην τους εισάγεται στο πεδίο cc, γνωστοποιώντας τα e-mail όλων σε όλους.
Ακόμα όταν λαμβάνετε e-mail στο οποίο περιέχονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες δεν υπάρχει λόγος να γνωστοποιηθούν και επιθυμείται να κάνετε προώθηση (forward) διαγράψτε όλα τα στοιχεία εκτός του μηνύματος.