Χειροτεχνώντας Οπτικές Ιδέες

Εργαστήριο “Χειροτεχνώντας Οπτικές Ιδέες”
1ο Μεσογειακό εργαστήρι Design, 17-19 Σεπτεμβρίου 2011