πνευματικά δικαίωματα

Ανοιχτός διάλογος για τα πνευματικά δικαιώματα

Ώρα: Δεκέμβριος 11, 2009 από 1pm έως 4pm
Θέση: ΑΕΠΙ
Οδός: Σάμου 51 & Φραγκοκλησιάς
Πόλη: Πολύδροσο Αμαρουσίου

links για τα πνευματικά δικαιώματα

δημοσιεύσεις με ετικέτα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ από www.buzzer.gr
http://el.wikipedia.org/wiki/Πνευματική_ιδιοκτησία
http://www.webz.gr/2007/11/17/πνευματικά-δικαιώματα-και-διαδίκτυο
http://www.copyright.com.gr/index.php?page=aepi

Η υπόθεση Πασχούδη - Υπόθεση Πνευματικών Δικαιώματων

Η υπόθεση Πασχούδη (Όπως το περιγράφει ο ίδιος σε επιστολή του)
(ανασημοσίευση απο το Το Photobusiness Weekly με την αδεια του συγγραφέως και συνάδελφου φωτογράφου)
Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2009

Το δικαίωμα παρακολούθησης

Το δικαίωμα παρακολούθησης συνίσταται στην προσπάθεια εξίσωσης των εικαστικών καλλιτεχνών με τους άλλους δημιουργούς και τους επιτρέπει να εισπράττουν ένα ποσοστό επί της τιμής μεταπώλησης των έργων τους.

Syndicate content