υπόθεση Πασχούδη

Η υπόθεση Πασχούδη - Υπόθεση Πνευματικών Δικαιώματων

Η υπόθεση Πασχούδη (Όπως το περιγράφει ο ίδιος σε επιστολή του)
(ανασημοσίευση απο το Το Photobusiness Weekly με την αδεια του συγγραφέως και συνάδελφου φωτογράφου)
Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2009

Syndicate content