«ΜΗ ΧΟΙΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ» έκθεση της σχολής «ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ» 09


Μες την σύγχυση... να κ' η γρίπη των «χοίρων».
Επίκαιρη !! Η κρίση (την είπανε οικονομική) που ξεκίνησε γενικώς απ' όλους όσους ασχολούνται με τις τύχες του κοσμάκη, έχει τα χαρακτηριστικά επιδημίας. Δικαίως λοιπόν ονομάστηκε η γρίπη «των χοίρων».
Ως καλλιτέχνες θεωρούμε ΜΗ ΧΟΙΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ και το βέλτιστον είναι η έκθεση της σχολής «ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ».
Χοιραφετημένοι σκιτσογράφοι που δεν δέχονται χοιραγώγηση, σατιρίζουν την χοιρότερη επικαιρότητα και εκθέτουν τα χοιρότερα χοιροποίητα έργα τους.
Είπαμε ! Έχουμε ισχοιρούς φίλους να τους καλέσουμε να μας χοιροκροτήσουν.
Σας καλούμε λοιπόν στην έκθεση... και μη χοιρότερα!!!

Εγκαίνια: Τετάρτη 17 Ιουνίου 19.30μ.μ.
Ώρες λειτουργίας: 11π.μ. έως 20.00μ.μ. - Δευτέρα έως Παρασκευή
Διάρκεια εκθέσεως έως το τέλος Ιουλίου

http://www.ornerakis.gr