Έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων

πελάτης: Συνήγορος του Παιδιού, 2010
20 x 23 εκ, 60 σελίδες, τετραχρωμία
Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων συγκροτήθηκε από τον Συνήγορο του Παιδιού για πρώτη φορά το 2009, με εφήβους 13-17 χρόνων από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Από την έκθεση των δράσεών της στη διάρκεια αυτού του έτους, μπορεί να γίνει κατανοητή η ιδιαίτερη χρησιμότητα της διαδικασίας της ακρόασης των απόψεων των παιδιών από κάθε οργανισμό που εργάζεται με τα παιδιά, ιδίως δε από τον φορέα που έχει αποστολή την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
δείτε το έντυπο εδώ