Διαμαρτυρία για τον για το νέο λογότυπο της Ολυμπιακής

Ανακοίνωση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας.

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας ανακοινώνει τη διαμαρτυρία της, σχετικά με την προκύρηξη του διαγωνισμού για το σχεδιασμό του «νέου» λογοτύπου της Ολυμπιακής από την Marfin Investment Group.

Με κριτήριο τις ενστάσεις που συνοπτικά αναφέρονται στην επιστολή προς την διοργανώτρια εταιρία η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό -και όχι αδικαιολόγητα- το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ζητά την απόσυρση του και την επαναπροκύρηξη ενός δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κατά τα πρότυπα των διεθνών πρακτικών και κανόνων.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συστήνει στους συναδέλφους που σκέφτονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, να απέχουν, αφού ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν πληρεί κανένα κριτήριο ισότιμης συμμετοχής και ουσιαστικής αξιολόγησης.
Αντίθετα υποβαθμίζει το ρόλο του σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας, θίγει τον κλάδο και μετατρέπει μία σοβαρή μελετητική εργασία σε επικοινωνιακό show...

Το κείμενο της επιστολής που στάλθηκε στην Marfin Investment Group:

ΠΡΟΣ: MARFIN INVESTMENT GROUP | 1ο χιλ. Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου

ΥΠ’ ΟΨΙΝ: κ. Αλεξάνδρας Σιγάλα| Press & Communication Coordinator

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για τον υπό εξέλιξη διαγωνισμό για το νέο λογότυπο της Ολυμπιακής.

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, ενημερώθηκε από τον τύπο, σχετικά με την προκύρηξη διαγωνισμού για το νέο λογότυπο της Ολυμπιακής, που ανακοινώσατε.

Δυστυχώς το κείμενο της προκύρηξης με τις σοβαρές παραλήψεις του, την ασάφεια και την αγνόηση των κανόνων και των πρακτικών που ακολουθούνται σε αντίστοιχους ανοικτούς διαγωνισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δημιουργεί σημαντικές αμφιβολίες στους επαγγελματίες σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας, τόσο για την αρτιότητα της διοργάνωσης του διαγωνισμού και το κύρος του, όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας του επιθυμητού εκ μέρους της εταιρίας σας σχεδιαστικού προϊόντος.

Ειδικότερα η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, θα ήθελε να σας επισημάνει τις παρακάτω σοβαρές ενστάσεις της σχετικά με το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

1. Υποβολή προτάσεων:
Στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρεται ότι τα συμμετέχοντα έργα στο διαγωνισμό, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς δύο διευθύνσεις, πράγμα που δεν διασφαλίζει ούτε την αξιοπιστία, ούτε την ακεραιότητα των συμμετοχών που θα υποβληθούν. Αυτό σε συνδυασμό αφ’ ενός με την εμπιστευτικότητα (ανωνυμία) των προτάσεων που θα κατατεθούν, και αφ’ ετέρου με την αδυναμία υποβολής ενστάσεων, η οποία επιβάλλεται από την διοργανώτρια ως όρος στις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την εγκυρότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού, σε πλήρη αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές αντίστοιχων ανοικτών διαγωνισμών.
Παράλληλα η κατάθεση των έργων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην ανάπτυξη της πρότασης που θα υποβληθεί, όσο και στην διαδικασία αξιολόγησής της.

2. Προθεσμία υποβολής προτάσεων:
Με δεδομένο ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2009, ο χρόνος των οκτώ ημερολογιακών ημερών είναι -όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και στη διεθνή πρακτική- παντελώς ανεπαρκής και πρακτικά απαγορευτικός για μελέτη και σχεδιασμό λογοτύπου, από οποιονδήποτε επαγγελματία σχεδιαστή, ειδικά για ένα τόσο σύνθετο, εξειδικευμένο και σημαντικό -από κάθε άποψη- έργο.

3. Κριτική επιτροπή, Επιλογή προτάσεων, Ψηφοφορία από το κοινό μέσω του διαδικτύου:
Το σύνηθες στη διεθνή πρακτική, είναι ότι τα ονόματα που θα αποτελέσουν την επιτροπή αξιολόγησης, γίνονται γνωστά κατά την προκύρηξη του διαγωνισμού, συμμετέχουν κατά πλειοψηφία σε αυτήν προσωπικότητες από το χώρο των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας, και εκπρόσωποι των φορέων του κλάδου (Ένωση Γραφιστών, ΕΔΕΕ), ώστε να διασφαλίζεται το κύρος της αξιολόγησης των έργων που θα κατατεθούν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μη δημοσιοποίηση της σύνθεσης της επιτροπής, αλλά και η ανοικτή ψηφοφορία μέσω του διαδικτύου -που μπορεί να έχει επικοινωνιακό ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση του κοινού σε σχέση με τη νέα εταιρία- δημιουργεί αμφιβολίες για το πόσο θα αποδειχθεί αυτή η κρίση ικανή να διακρίνει ποια σχεδιαστική πρόταση, διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν συγκριτικά καταλληλότερη για τη μελλοντική της χρήση.

4. Απουσία λοιπών ουσιαστικών όρων, Ασάφεια στα δεδομένα σχεδιασμού λογοτύπου:
Απουσιάζουν από την προκύρηξη σημαντικά στοιχεία που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες (αν ο διαγωνισμός είναι διεθνής ή αφορά μόνο κάτοικους Έλλάδας, ποιες κατηγορίες ενδιαφερομένων να συμμετέχουν που έχουν σχέση με τον διοργανωτή αποκλείονται κλπ), ή θα έπρεπε να απαιτούνται από τους συμμετέχοντες (τεχνικές προδιαγραφές υποβολής πρότασης, αριθμός προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν από τον κάθε συμμετέχοντα, κλπ), όροι που θεωρούνται απόλυτα ουσιώδεις προκειμένου να διασφαλίζεται η ισοτιμία των διαγωνιζομένων.
Παράλληλα η τηλεγραφική και ασαφής διατύπωση του δημιουργικού σκεπτικού που αναφέρεται στην προκύρηξη, αφήνει περιθώρια παρερμηνειών για το εάν ο διαγωνισμός αφορά το σχεδιασμό νέου λογοτύπου για την «Olympic Air» ή εάν πρόκειται για τον επανασχεδιασμό του παλιού λογοτύπου της «Ολυμπιακής» όπως η διοργανώτρια αφήνει να εννοηθεί.

5. Αμοιβή, Βραβείο
Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας πιστεύει ότι το βραβείο που δίνεται είναι εξαιρετικά χαμηλό.
Θεωρούμε ότι ο διαγωνισμός θα έπρεπε να προβλέπει πρώτο βραβείο, που να ανταποκρίνεται στα επίπεδα των αντίστοιχων αμοιβών που διαμορφώνονται στην διεθνή αγορά, ενώ οι αποζημιώσεις των υπολοίπων προτάσεων θα έπρεπε να εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου.
Με την ευκαιρία θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι μελέτες σχεδιασμού αντίστοιχων λογοτύπων σε διαγωνισμούς που διενεργούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν για το πρώτο βραβείο αμοιβή πολλαπλάσιας αξίας, ενώ αντίστοιχες είναι και οι αμοιβές για σχεδιασμούς που έχουν ανατεθεί από δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Με κριτήριο τις ενστάσεις που συνοπτικά αναφέρονται παραπάνω η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό -και όχι αδικαιολόγητα- τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ζητά την απόσυρση του και την επαναπροκύρηξη ενός δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κατά τα πρότυπα των διεθνών πρακτικών και κανόνων.

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, συλλογικός επαγγελματικός φορέας των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας εξ αντικειμένου, έχει την ικανότητα αλλά και την δυνατότητα να συμβάλλει στην επεξεργασία των όρων της προκύρηξης του διαγωνισμού, διασφαλίζοντας μέσα από αυτούς την ποιότητα του σχεδιαστικού προϊόντος ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πραγματικά το καλύτερο δυνατό για τον εθνικό αερομεταφορέα της χώρας μας, διασφαλίζοντας παράλληλα και τα συμφέροντα των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα τηλέφωνα 210 902 7031 (10:00-14:00) και 210 522 4813 (18:00-21:00) ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@gda.gr tzapet@otenet.gr

Αθήνα 25 Μαΐου 2009

Με εκτίμηση
Για την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας

Τζανέτος Πετροπουλέας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σοφία Λουκέρη, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

-------------------------------
ο διαγωνισμός

-------------------------------------------------
τα αποτελέσματα
http://www.oalogo.gr/