Λογότυπος για το κέντρο εκπαιδευτικής παρέμβασης

λογότυπος κέντρου για παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού - διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.