ξεκίνα απ' το μηδέν

festival μηδέν
Το festival μηδέν είναι μια πρωτοβουλία για τη διάδοση και καλλιέργεια της ελεύθερης έκφρασης, σε μια εποχή όπου η εικόνα διαδραματίζει όλο και πιο κυρίαρχο ρόλο.
Κεντρικός άξονας του festival μηδέν είναι η βιντεοτέχνη, όχι μόνο ως ξεχωριστή μορφή έκφρασης πρωτοποριακών εικαστικών καλλιτεχνών αλλά παράλληλα ως εύχρηστο και ταυτόχρονα ιδιαίτερα επιδραστικό εργαλείο δημιουργίας για περισσότερους - μια δυνατότητα που πηγάζει, εν μέρει, από την ανεκμετάλλευτη ελευθερία που παρέχει στη σύγχρovη πραγματικότητα η πρόσβαση στα σχετικά μέσα (κάμερα, υπολογιστής κλπ).
Το festival μηδέν μέσα από την ανάπτυξη ενός συνόλου δραστηριοτήτων φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πόλο αλλά και την υποδομή μιας νέας αισθητικής εξωστρέφειας που με αφετηρία την καθημερινή ζωή και την κριτική της θα απευθύνεται τελικά στον ίδιο τον άνθρωπο. Στόχος είναι η ενεργοποίηση της κοινότητας σε μια κατεύθυνση παραγωγής καλλιτεχνικού έργου και αδιαμεσολάβητης έκφρασης.

////////////
Ειδικά για την ενότητα “Urban (R)evolutions”, το festival Μηδέν καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες να στείλουν, εκτός από βίντεο, και αυτόνομες στατικές εικόνες (μέχρι 10 για κάθε συμμετέχοντα) μέσω e-mail, με στόχο τη δημιουργία ενός συλλογικού έργου που θα προβληθεί σε μορφή slide-show σε ανοιχτούς χώρους του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι στατικές εικόνες μπορεί να είναι φωτογραφίες, ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες, φωτομοντάζ, κολάζ, σχέδια, τρισδιάστατα γραφικά, αρχιτεκτονικές προτάσεις κλπ, με επεμβάσεις στο αστικό τοπίο, προτάσεις εικαστικής παρέμβασης στην πόλη κ.α. Οι υποβαλλόμενες εικόνες θα πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα, σε ανάλυση όχι μικρότερη από 800x600pixels, 72dpi, tiff, jpg ή bmp. Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες θα πρέπει να στείλουν μαζί με τις υποβαλλόμενες εικόνες τα πλήρη στοιχεία τους και ένα σύντομο βιογραφικό μέσω e-mail με τίτλο μηνύματος Urban-stills στο festivalmiden@gmail.com. Προθεσμία υποβολής εικόνων: 15 Μαΐου 2009
////

http://www.festivalmiden.gr