Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος

Όνομα και πράγμα! Δεν πρόκειται να πάρεις σάτιρα από κάποιον που στερείται παντελώς της αίσθησης χιούμορ. Ούτε ένα μειδίαμα δεν προκαλεί.
Κρίμα για το πολύ καλοσχεδιασμένο animation.