Προφιλ Ένωσης γραφιστών

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1983.
Είναι ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τους Έλληνες Επαγγελματίες Γραφίστες.
Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Γραφιστικών Ενώσεων «Icograda».
Δεν εκπροσωπεί εταιρείες, ομίλους, κέντρα κ.λ.π., αλλά μόνο άτομα με την συγκεκριμμένη δραστηριότητα στον χώρο.
Δεν είναι εργοδοτικός φορέας, αλλά ούτε και σωματείο εργαζομένων.
Μέλη της μπορούν να είναι οι επαγγελματίες γραφίστες που έχουν αποκλειστική απασχόληση στην γραφιστική.

Είναι πεδίο διαλόγου και διασταύρωσης πληροφοριών, χώρος ανάπτυξης της προβληματικής και των προτάσεων που αφορούν στην οπτική επικοινωνία.
Παρέχει ενημέρωση για διάφορα θέματα (πχ. Σχεδιασμού, Αμοιβών, Δεοντολογίας, Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και συμπαρίσταται στα μέλη της που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.
Ενημερώνει τα μέλη της και συντονίζει τις προσπάθειες όλων των γραφιστών σε ζητήματα που απασχολούν την γραφιστική κοινότητα.

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, αποτελεί την συνισταμένη φωνή των επαγγελματιών γραφιστών και τη διετία αυτή, οι 'Ελληνες γραφίστες μαζί με το νέο Δ.Σ., επικεντρώνουν όλες τους τις δυνάμεις και προσπαθούν ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για:
-Την ανάδειξη της διακεκριμένης καλλιτεχνικής ταυτότητας του κλάδου
-Την διασφάλιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Σήμερα, η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας ανανεώνεται, εκσυγχρονίζεται, και φιλοδοξεί με την δραστηριότητα, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που σχεδιάζει να αναδειχθεί σε φορέα εξελίξεων στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας και του design.

Μερικές από τις πρωτοβουλίες της είναι:

- Η διοργάνωση σεμιναρίων-διαλέξεων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημιουργοί στο χώρο της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας.
- Η ανάδειξη της δημιουργικότητας της γραφιστικής κοινότητας, μέσω θεματικών, συλλογικών, προσωπικών Εκθέσεων, Εκδόσεων και Δράσεων.
Την ενθάρρυνση για συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις.
- Η μελέτη και η προώθηση προτάσεων, που θα βελτιώνουν τις συνθήκες παραγωγής του γραφιστικού έργου, θα αναδεικνύουν το ρόλο και την αξία του, θα αναβαθμίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του κλάδου.
- Η σύνταξη και κυκλοφορία Κώδικα Δεοντολογίας, Αρχών συνεργασίας με πελάτες, Πρότυπα συμβάσεων, Μονογραφίες πάνω σε επαγγελματικά θέματα κ.λ.π.
- Η έρευνα, η μελέτη και η σύνταξη προτάσεων για προβολή και διεκδίκηση λύσεων σε επαγγελματικά προβλήματα, (Φορολογικό, Ασφαλιστικό, Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Αμοιβών, Μισθών, Απασχόλησης, Επιχειρησιακά Προγράμματα κ.λ.π.), που απασχολούν την γραφιστική κοινότητα, τις σχέσεις της με την αγορά, την πολιτεία, την κοινωνία.
- Η συμμετοχή -διαμορφώνοντας όσο γίνεται και τους όρους- σε επιτροπές κρίσης διαγωνισμών (κρατικούς ή όχι) συμβάλλοντας έτσι στην αξιοπιστία τους, διασφαλίζοντας και δίκαιες, ποιοτικές κρίσεις.
- Η συμμετοχή σε κλαδικές Εκθέσεις, Ημερίδες, Συνέδρια, Πρωτοβουλίες, προβάλλοντας τον κλάδο, την Ελληνική γραφιστική δημιουργία, τις προτάσεις της γραφιστικής κοινότητας.

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας από τον Ιούνιο του 2004 μέχρι σήμερα έχει μια αξιόλογη δημόσια δραστηριότητα με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, με συμμετοχή μεγάλου αριθμού συναδέλφων, σπουδαστών και κοινού:
Ιούνιος 2004. Πρωτοβουλία για την δυνατότητα δημιουργίας (μαζί με αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς) Επιμελητηρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Ιούλιος 2004. Ημερίδα «Κοστολογούμε;».
Σεπτέμβριος 2004. Πρωτοβουλία (μαζί με αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς) για την δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαικούς Οργανισμούς Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Οκτώβριος 2004. Ημερίδα «Design Management».
Νοέμβριος 2004. Ημερίδα «Web Design».
Φεβρουάριος 2005. Εκδήλωση και Έκθεση « Βλέπω-Μιά ματιά στην Ελληνική γραφιστική» - Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.
Ιούνιος 2005. Εκδήλωση και Έκθεση « Βλέπω-Μιά ματιά στην Ελληνική γραφιστική». Συνεργασία με το Μουσείο Design Θεσσαλονίκης - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
Ιούνιος 2005. Δημιουργία τμήματος της Ένωσης στην Θεσσαλονίκη.
Ιούνιος 2005. Συμβολή στην διενέργεια και συμμετοχή στην Κριτική Επιτροπή στο διαγωνισμό «Δέκα εικόνες για την Ιθάκη 2005». Φορέας διοργάνωσης «Φήμιος».
Ιούλιος 2005. Εβδομάδα μελών της Ένωσης, «Έξι μέρες, πέντε διαλέξεις και μία παρουσίαση».
Σεπτέμβριος 2005. Συμβολή στην διενέργεια και συμμετοχή στην Κριτική Επιτροπή στο διαγωνισμό «Προτάση Λογοτύπου για τον ΟΠΕΠ».Φορέας διοργάνωσης «ΟΠΕΠ».
Οκτώβριος 2005. Συμμετοχή στην Κριτική Επιτροπή στο διαγωνισμό «Σχεδιασμού αφίσας για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης». Φορέας διοργάνωσης «Ελληνική Εταιρία Μελέτης & Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης».

Τα μέλη της Ένωσης γραφιστών Ελλάδας, διακρίνονται σε Δόκιμα, Τακτικά και Επίτιμα.

«Δόκιμα μέλη». Είναι επαγγελματίες γραφίστες απόφοιτοι Σχολών Γραφιστικής που δεν έχουν δουλέψει και έχουν λιγότερο από δύο χρόνια προϋπηρεσία, και επαγγελματίες γραφίστες χωρίς τίτλο, που έχουν λιγότερο από τρία χρόνια επαγγελματικής απασχόλησης. Τα δόκιμα μέλη γίνονται Τακτικά όταν συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις.
«Τακτικά μέλη». Είναι επαγγελματίες γραφίστες απόφοιτοι σχολών Γραφιστικής με δύο χρόνια πλήρους και οι επαγγελματίες γραφίστες χωρίς τίτλο, που έχουν τρία χρόνια πλήρους απασχόλησης.
«Επίτιμα μέλη» Ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, γραφίστες ή πρόσωπα που έχουν διακριθεί στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης.
Μέχρι σήμερα «Επίτιμα μέλη» έχουν ανακυρηχθεί οι:
Γιώργος Βακιρτζής, Παναγιώτης Γράβαλος, Στέργιος Δελιαλής, Κιμωνας Ηλιόπουλος, Φρέντυ Κάραμποττ, Αγνή Κατζουράκη, Μιχάλης Κατζουράκης, Γιάννης Κουσέντος, Γιώργος Μανσόλας, Κάρολος Τσίζεκ.

Παράλληλα στην Ένωση εγγράφονται ως «Επόμενη γενιά», οι σπουδαστές των σχολών Γραφιστικής ή πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την γραφιστική, με ηλικία κάτω των 25 ετών, μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την τακτοποίηση τους ως «Δόκιμα μέλη».

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, σήμερα συσπειρώνει 685 Τακτικά μέλη, 74 Δόκιμα μέλη και 95 μέλη στην «Επόμενη γενιά», ενώ επικοινωνεί με περισσότερους από 1500 επαγγελματίες γραφίστες και στελέχη του κλάδου της επικοινωνίας.

Εγγραφή μέλους στην Ένωση γίνεται με έγκριση του Δ.Σ. αφού υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης (www.gda.gr), η αίτηση εγγραφής από τον ενδιαφερόμενο.

Η συνδρομή των μελών για το 2005 και το 2006 με απόφαση του Δ.Σ. έχουν διαμορφωθει ως εξής:
- Εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής 20 euro
- Ετήσια συνδρομή «Τακτικού μέλους» το ποσό των 50 euro
- Ετήσια συνδρομή «Δόκιμου μέλους» το ποσό των 25 euro