Τα εκατομμύρια, ο Μπαλτατζής και οι διαφημιστικές

Ενδο… κυβερνητική διαμάχη ξέσπασε με αφορμή τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαφήμιση οργανισμών και υπηρεσιών του κράτους. Μεταξύ αυτών είναι και οι διαγωνισμοί δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν μπορεί να δεσμεύουν οι αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης, την επόμενη και ότι πρέπει να αναβληθούν οι διαδικασίες. Το επιχείρημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που μπήκε στον κόπο να απαντήσει, ήταν ότι οι τρεις διαγωνισμοί για την προβολή και δημοσιότητα του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προκηρύχθηκαν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ότι η προθεσμία υποβολής των προσφορών ήταν η 30ή Ιουνίου, δηλαδή πολύ πριν την αλλαγή της κυβέρνησης.
Αυτό που δεν σχολιάζει και στο οποίο δεν απαντά, όμως, είναι ότι στην περίπτωση που μόνο μία εταιρεία έχει υποβάλει πρόταση (Adel Saatchi & Saatchi) δημιουργείται πρόβλημα στην εγκυρότητα του διαγωνισμού. Και μάλιστα, στο τελευταίο άρθρο της προκήρυξης αναφέρεται επί λέξει: «Η ΕΥΔ ΠΑΑ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Διαγωνισμού, εφ’ όσον συντρέχει μία τουλάχιστον ή και περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό ενόψει της φύσης και του σκοπού του έργου,
- εάν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού,
- εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους Διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες παρατάσεις,
- σε κάθε περίπτωση που απαιτείται να συμμορφωθεί η Επιτροπή και η Αναθέτουσα Υπηρεσία με δικαστική απόφαση ανάλογου περιεχομένου.»
Η περίπτωση του ενός και μοναδικού υποψηφίου είναι φως-φανάρι ότι υπάρχει «ανεπαρκής συναγωνισμός».
Η ανακοίνωση του Γιάννη Μιχελάκη, εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η εξής:
«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου σπουδή υπουργείων και οργανισμών να προκηρύξουν διαφημιστικούς διαγωνισμούς αμφιβόλου αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.
Σε αυτές τις εποχές που το Δημόσιο προσπαθεί να περιορίσει τις δαπάνες του,  Υπουργεία και μονοπωλιακοί Οργανισμοί που ελέγχονται από το κράτος, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η ΔΕΗ και ο ΟΠΑΠ, προχωρούν σε προκηρύξεις διαγωνισμών υψηλού budget με στόχο να δεσμεύσουν, με τις αποφάσεις τους, την επόμενη κυβέρνηση.
Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν  στο διαφημιστικό διαγωνισμό ύψους 1,1 εκατ. ευρώ που προκηρύσσει το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, με αντικείμενο την «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα», την «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» και τη «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader», να συμμετέχει μόνον μία εταιρία, όπου και κατευθύνεται ο διαγωνισμός.
http://www.agronews.gr/content/view/73414/67/lang,el/