Το επάγγελμα μας δεν είναι χόμπυ

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010, Ωρα: 19:00

Με αφορμή την προβολή του Κώδικα Δεοντολογίας της Icograda που έχει αποδεχθεί και υιοθετήσει η Ένωση ο Τζανέτος Πετροπουλέας θα αναπτύξει θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας και θα συζητήσει τις παρατηρήσεις και τις εμπειρίες όσων συμμετέχουν από την πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς, σε μία προσπάθεια οι αρχές του Κώδικα να ενσωματωθούν στην επαγγελματική πρακτική της γραφιστικής κοινότητας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.