110 Χρόνια Ελληνο-Ιαπωνικής Φιλίας /εκδηλώσεις

Το 2009 συμπληρώνονται 110 χρόνια από την σύναψη του "Συμφώνου Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας" μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, τον Ιούνιο του 1899.

Με την ευκαιρία αυτή, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα οργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της φετινής χρονιάς με σκοπό την διεύρυνση των αμοιβαίων δεσμών και την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων των δύο λαών.

Για περισσότερες λεπτομέριες σχετικά με τις εκδηλώσεις μπορείτε να δείτε στο "Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων".

http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/friendship/schedule.htm#oct4