22η Μπιενάλλε Αφίσας της Βαρσοβίας

Στην 22η Διεθνή Μπιενάλλε Αφίσας της Βαρσοβίας θα διαγωνιστούν έργα τα οποία έχουν παραχθεί από το 2008 μέχρι το 2009.

Το γεγονός υποστηρίζεται από την icograda.

Οι αφίσες που θα σταλούν μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω κατηγορίες:
1_ Ιδεολογικού περιεχομένου
2_ Πολιτιστικού περιεχομένου
3_ Διαφημιστικού περιεχομένου
4_ The Henryk Tomaszewski Golden Debut | Διαγωνισμός για φοιτητές
5_ "Chopin Anew" | Διαγωνισμός

Τα εγκαίνια της 22ης Μπιενάλλε Αφίσας της Βαρσοβίας θα γίνουν στις 5 Ιουνίου 2010
και η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

http://gda.gr/node/548
http://www.postermuseum.pl/en/biennale/content/home