9ος διαγωνισμός «9»

Για 9η χρονιά το περιοδικό «9» της Ελευθεροτυπίας διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη νέων ταλέντων στο χώρο των κόμικς.

ΒΡΑΒΕΙΑ
1ο σκέλος:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Α’ βραβείο: Mια πλήρης υποτροφία τριετούς φοίτησης για τον κλάδο Kόμικς - Kαρτούν ή 3D Animation & Multimedia Productions ή Eικαστικών Tεχνών ή Γραφιστικής του AKTO (επιλογή του νικητή), αξίας 20.900 ευρώ.
B’ βραβείο: Mια μερική υποτροφία (60%) τριετούς φοίτησης για τον κλάδο Kόμικς - Kαρτούν ή 3D Animation & Multimedia Productions ή Eικαστικών Tεχνών ή Γραφιστικής του AKTO (επιλογή του νικητή), αξίας 12.540 ευρώ.
Γ’ βραβείο: Mια μερική υποτροφία (50%) τριετούς φοίτησης για τον κλάδο Kόμικς - Kαρτούν ή 3D Animation & Multimedia Productions ή Eικαστικών Tεχνών ή Γραφιστικής του AKTO (επιλογή του νικητή), αξίας 10.450 ευρώ.

A’, B’ & Γ’ έπαινοι: Δωρεάν παρακολούθηση 2 workshops συνολικής διάρκειας 50 ωρών από επώνυμους δημιουργούς κόμικς.

7 διακρίσεις: Δωρεάν παρακολούθηση 1 workshop διάρκειας 25 ωρών από επώνυμους δημιουργούς κόμικς.

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες ηλικίας άνω των 16 ετών που δεν έχουν πραγματοποιήσει εικαστικές σπουδές μεταλυκειακού επιπέδου (εξαιρούνται τα φροντιστήρια ελεύθερου σχεδίου).

2ο σκέλος:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ & EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

A’ βραβείο: Xρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ συν μία πλήρη υποτροφία στο τμήμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης 3D Animation & Multimedia Productions του AKTO, μονοετούς φοίτησης, και δωρεάν παρακολούθηση 2 workshops από επώνυμους δημιουργούς κόμικς, αξίας 9.800 ευρώ.
B’ βραβείο: Xρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ συν μία μερική υποτροφία (60%) στο τμήμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης 3D Animation & Multimedia Productions του AKTO, μονοετούς φοίτησης, και δωρεάν παρακολούθηση 2 workshops από επώνυμους δημιουργούς κόμικς, αξίας 5.880 ευρώ.
Γ’ βραβείο: Xρηματικό έπαθλο 500 ευρώ συν μία μερική υποτροφία (50%) στο τμήμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης 3D Animation & Multimedia Productions του ΑΚΤO, μονοετούς φοίτησης, και δωρεάν παρακολούθηση 2 workshops από επώνυμους δημιουργούς κόμικς, αξίας 4.900 ευρώ.

A’, B’ & Γ’ έπαινοι: Δωρεάν παρακολούθηση 2 workshops συνολικής διάρκειας 50 ωρών από επώνυμους δημιουργούς κόμικς.

7 διακρίσεις: Δωρεάν παρακολούθηση 1 workshop 25 ωρών από επώνυμους δημιουργούς κόμικς.

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες ηλικίας άνω των 19 ετών που έχουν πραγματοποιήσει εικαστικές σπουδές τουλάχιστον μέσου επιπέδου. Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει.

Τα χρηματικά βραβεία παραδίδονται στους δικαιούχους, κατά την τελετή απονομής των βραβείων. Στο συνολικό ποσό του κάθε χρηματικού επάθλου ενσωματώνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και οι κρατήσεις.

Oσοι περάσουν στην προκριματική φάση του διαγωνισμού (και των δύο κατηγοριών) μπορούν να φοιτήσουν στον ΑΚΤΟ με έκπτωση 10% στο σύνολο των διδάκτρων του Α΄ ακαδημαϊκού έτους (σε ειδικότητα της επιλογής τους).

Oλα τα βραβεία είναι αυστηρώς προσωπικά. Oλες οι υποτροφίες αναφέρονται σε πραγματικές προσφορές για σπουδές στον ΑΚΤO και δεν εξαργυρώνονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μεταβιβάζονται. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η οποιαδήποτε υποτροφία χορηγείται στον αμέσως επόμενο βραβευμένο, μη συμψηφιστικά.

ΥΠOΒOΛΗ ΕΡΓΩΝ

Oλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

Ενα αυτοτελές κόμικς που θα ολοκληρώνεται σε 1 έως 4 σελίδες Α4 και θα αποτελείται από (μίνιμουμ) 9 έως (μάξιμουμ) 48 καρέ, φιλοτεχνημένο με παραδοσιακά μέσα.

Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την τελική επεξεργασία - σύνθεση των καρέ, για τον επιχρωματισμό και τη δημιουργία - επεξεργασία των φόντων. Σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, η τελική σύνθεση
που θα υποβληθεί πρέπει να συνοδεύεται από τα προσχέδια, τα οποία θα έχουν γίνει από τον ίδιο τον υποψήφιο με το χέρι και με παραδοσιακά μέσα.

Oποιοδήποτε έργο αποτελεί αντιγραφή ή παραλλαγή γνωστών κόμικς ή άλλων έργων γνωστών δημιουργών δεν γίνεται δεκτό. Oλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να βεβαιώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι το έργο που υποβάλλουν αποτελεί πρωτότυπη, αποκλειστικά προσωπική τους δημιουργία και πως κανένα άλλο πρόσωπο δεν συμμετείχε ή δεν τους βοήθησε στη σύλληψη, στην εκτέλεση ή στην ολοκλήρωσή του.

Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά και μόνο στον τομέα του σεναρίου επιτρέπεται η συμμετοχή ή η σύμπραξη άλλου προσώπου ή η χρήση ή διασκευή οποιουδήποτε άλλου λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου (π.χ. διήγημα, τραγούδι, φιλμ κ.λπ.), πράγμα το οποίο πρέπει να δηλωθεί ρητά κατά την υποβολή του έργου.

Βραβείο σεναρίου δεν απονέμεται.

ΠΡOΘΕΣΜΙΑ ΥΠOΒOΛΗΣ ΕΡΓΩΝ

Oι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα έργα τους μέχρι τις 14 Αυγούστου 2009 στέλνοντάς τα συστημένα στη διεύθυνση:

ΕΛΕΥΘΕΡOΤΥΠΙΑ «9»
ΜΙΝΩOΣ 10-16, ΝΕOΣ ΚOΣΜOΣ
ΑΘΗΝΑ 117 43

Και με την επισήμανση: «ΓIA ΤOΝ 9ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜO ΝΕΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ - 9» ή «ΓΙΑ ΤON 9ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜO ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - 9»

Η κάθε σελίδα Α4 του έργου θα πρέπει να είναι τοποθετημένη πάνω σε δικό της ξεχωριστό πλαίσιο από χαρτόνι (πασπαρτού) διαστάσεων σε εκατοστά 25Χ35 (Β4) και να αναγράφει στο πίσω μέρος τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), καθώς και τον αριθμό σελίδας.

Ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποστολής, όπως αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Κάθε έργο θα συνοδεύεται από:

α) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

β) Eνα σύντομο βιογραφικό του.

γ) Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας,

δ) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, στην οποία θα αναφέρεται:
Oτι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού.
Oτι το έργο που υποβάλλει αποτελεί πρωτότυπη, αποκλειστικά προσωπική του δημιουργία και πως κανένα άλλο πρόσωπο δεν συμμετείχε ή δεν τον βοήθησε στη σύλληψη, στην εκτέλεση ή στην ολοκλήρωσή του.

H τυχόν σύμπραξη ή συμμετοχή άλλου προσώπου στον τομέα του σεναρίου.

(Για το πρώτο σκέλος του διαγωνισμού ―Νέα Ταλέντα και μόνο)
Oτι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει πραγματοποιήσει εξειδικευμένες εικαστικές σπουδές.
Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να συμμετάσχει ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη του διαγωνισμού.

Οι βραβευθέντες στους προηγούμενους (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6o, 7ο και 8o) Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Κόμικς του «9» και της «Ελευθεροτυπίας», (1ο, 2ο & 3ο Βραβείο Νέων Ταλέντων και 1ο, 2ο & 3ο βραβείο Νέων Καλλιτεχνών και Επαγγελματιών) δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο σκέλος του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού.

Τα έργα που θα τιμηθούν με το 1ο, 2ο και 3ο βραβείο της κάθε κατηγορίας δεν επιστρέφονται.

Oι διαγωνιζόμενοι παραχωρούν στο «9» και την «Ελευθεροτυπία» το δικαίωμα έκθεσης, δημοσίευσης και έκδοσης του κάθε υποβληθέντος έργου τους, τμηματικά ή συνολικά, όπως και την οποιαδήποτε άλλη χρήση του για
επικοινωνιακούς ή ενημερωτικούς λόγους.

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και μέχρι την 31η Μαρτίου 2010, οι δημιουργοί των έργων που δεν έχουν βραβευθεί θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της «Ελευθεροτυπίας» και του «9».

Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας έργα δεν επιστρέφονται.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των υποψηφίων προς το Διοργανωτή για την καταχώρηση των προσωπικών τους δεδομένων σε αρχείο που θα τηρείται από το Διοργανωτή κατά τους ορισμούς του Ν. 2472/1997, του Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=55878