συλλογική σύμβαση εργασίας

Συμβάσεις Εργασίας 2008-2009 από Ένωση Γραφιστών

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, στα πλαίσια της βοήθειας και της εξυπηρέτησης των μέλων της, αλλά και ευρύτερα της γραφιστικής κοινότητας, συγκέντρωσε (στο μέτρο του δυνατού) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για το εργασιακό καθεστώς και την μισθοδοσία των γραφιστών στη χώρα μας.

Syndicate content