Αρχείο εκδηλώσεων της Ένωσης Γραφιστων Ελλάδας

Hμερίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας Ιούλιος 2004.  θέμα «Κοστολογούμε;».
Ημερίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, Φεβρουάριος 2006, με θέμα “Εταιρική Ταυτότητα”
Hμερίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, Οκτώβριος 2004. θέμα «Design Management».
Hμερίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, Νοέμβριος 2004. Ημερίδα «Web Design» Εργαστήριο: Σχεδιασμός γραμμάτων “Μάθε παιδί μου γράμματα” με διδάσκων τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο

    Ημερίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας,  Δεκέμβριος 2007, με θέμα “Ελληνική Τυπογραφία”
    Εργαστήριο: σχεδιασμός καλλιγραφικών γραμμάτων (τυποστοιχεία), Ιούνιος 2008