Θα σε κάνω μεγάλη σταρ... webstar!

Δευτέρα 22.03.2010 | 19:30
Μάριος Λινάκης

Η ομιλία θα περιέχει:
• Τι είναι η interactive σκηνοθεσία.
• Βασικές αρχές και μέθοδοι. Από που ξεκινάμε να χτίζουμε ένα interactive website
με σενάριο, concept, κίνηση, ήχο).
• Πως καταστρώνεται ένα Interactive σενάριο.
• Πρωταγωνιστές (η ζωντανή πληροφορία, η εικόνα, το video). Πως επιλέγονται, πως
χρησιμοποιούνται και πως κατασκευάζονται.
• Τεχνικές ιντερνετικής «κινηματογράφησης»
• Interactive Μοντάζ
• Ο ρόλος του επισκέπτη

και θα γίνει σε δύο μέρη.
• Στο πρώτο, θα παρουσιαστούν απτά projects πάνω στα οποία θα γίνει ανάλυση των παραπάνω.
• Στο δεύτερο, θα γίνει μια παραδοχή όλων των παραπάνω με τη συμμετοχή όλων!

Σας περιμένουμε

www.linakis.com
http://hq.linakis.com/webstar