Μάριος Λινάκης

Θα σε κάνω μεγάλη σταρ... webstar!

Δευτέρα 22.03.2010 | 19:30
Μάριος Λινάκης

Η ομιλία θα περιέχει:
• Τι είναι η interactive σκηνοθεσία.
• Βασικές αρχές και μέθοδοι. Από που ξεκινάμε να χτίζουμε ένα interactive website
με σενάριο, concept, κίνηση, ήχο).
• Πως καταστρώνεται ένα Interactive σενάριο.

Syndicate content