Τα υπνοδωμάτια 10 παιδιών σε διάφορα μέρη του κόσμου

Από την Κένυα στο Κεντάκι και από τα σκουπίδια σε ροζ δωμάτια. Παιδιά απόο όλο το κόσμο , διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνικές τάξεις, όλα μαζί κάτω από τον φακό του φωτογράφου James Mollison.
goo.gl/MA49J